Training en adviesbureau:
– gedragscoach bij gedragsproblemen
– management voor zorg en welzijn